کودکانی که در سنین پایین ناگزیر از کار در کارگاه ، کارخانه ها و یا خیابان ها هستند و از بستر آموزش دور مانده اند. این کودکان اکثرا به دلیل بد سرپرستی والدین خود مجبور به کسب درآمد و زندگی در خیابان ها هستند. طبق گفته های مسئولین متولی، استان اذربایجان شرقی رتبه بیست و پنجم کشور را در حوزه کودکان کار دارد. گرچه این رتبه نسبت به دیگر کلانشهر های ایران قابل قبول تر است اما رستاک تلاش دارد با شناسایی کودکان کار در شهر تبریز آنان را به زیر چتر حمایتی خود دعوت کند.