post

گزارشی از ویژه برنامه جمعیت رستاک به مناسبت روز معلول

جمعیت حمایت از کودکان رستاک به مناسبت روز جهانی معلولین با حضور در یکی از مراکز نگهداری و توانبخشی معلولین در تبریز این روز را در کنار کودکان گرامی داشت.

بیشتر