post

فضای مجازی، مکانی بی‌تشویش و آشفتگی از نظر کودکان!

سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری تبریز شامگاه دیروز میزبان همایشی با عنوان” کودکان، سلامت روان و دنیای مجازی” بود.

بیشتر