post

خانه کودکان “رستاک” خالی از مسئولان مدعو

نصر: نخستین همایش «کودکان؛ سلامت روان و دنیای مجازی» در حالی برگزار شد که مسئولان دعوت شده به این مراسم، حضور بسیار کم رنگی در آن داشتند.

بیشتر